Privacy policy

1. Inledning

Vi, Stena Line Scandinavia AB med registreringsnummer 556231-7825 (”Stena Line”), är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Alla hänvisningar till ”vi”, ”oss” eller ”vår(t)/våra” i denna integritetspolicy syftar på Stena Line. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna integritetspolicy. Vi respekterar din integritet och tar allvarligt på att skydda dina personuppgifter.

Följande webbplatser kallas våra ”Webbplatser”:
https://www.stenaline.se/https://www.stenaline.no/https://www.stenaline.dk/https://www.stenaline.cz/,
https://www.stenaline.de/, https://www.stenaline.ee/https://www.stenaline.es/,
https://www.stenaline.fi/
https://www.stenaline.fr/https://www.stenaline.co.uk/https://www.stenaline.ie/,
https://www.stenaline.it/https://www.stenaline.lt/, https://www.stenaline.lv/https://www.stenaline.nl/, https://www.stenaline.pl/https://www.stenaline.ru/https://www.stenalinetravel.com/
https://www.stenalineshopping.se
, https://www.stenalineshopping.no/https://www.wyjazdygrupowe.pl/, https://www.thereef.se/

Våra Webbplatser och andra kommunikationssätt (e-post, telefon, kontakt med support, sociala medier, chatt och pappersformulär) som du använder i samband med medlemskap i en Medlemsklubb kallas nedan våra ”Medlemsklubbtjänster”.

2. Vad omfattas av integritetspolicyn?

Denna integritetspolicy handlar om hur vi behandlar dina personuppgifter när du som kund och/eller besökare på Webbplatsen använder våra Tjänster, eller om vi får dina personuppgifter från en bokningsbyrå som du eller din arbetsgivare har anlitat. Denna policy innehåller bland annat information om syftena för vår behandling av dina personuppgifter, vilka vi delar dina personuppgifter med och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter.

Se Stena Lines Integritetspolicy för medlemsklubbar om du vill veta mer om behandling av personuppgifter för medlemmar i våra medlemsklubbar (Extra Blue, Extra Gold eller Business Traveller).

Information om hur vi hanterar cookies finns i vår cookie-policy.

3. Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?
Stena Line behandlar följande kategorier av personuppgifter:

(a) Namn
(b) Födelsedatum
(c) Åldersgrupp (barn 0–3 år och 4–15 år)
(d) Kön
(e) Kontaktuppgifter (adress, telefon- och/eller mobilnummer, e-postadress)
(f) Betalningsuppgifter (presentkort/värdehandling och betalningstyp)
(g) Eventuellt antal medföljande barn
(h) Referensnummer för bokning
(i) Färdinformation om resan/resorna: destination, restider, ankomst- och avresedatum, antal resenärer, val av hytt eller vilstol, hyttnummer, förbeställningar (måltider, drycker, snacks), eventuella lånade sängkläder eller spjälsängar, husdjur (i den utsträckning du meddelar oss det), särskilda förfrågningar i den utsträckning vi informeras om det samt eventuell obligatorisk avbokningsförsäkring
(j) Fordonsinformation: typ av fordon (bil, husbil, cykel och/eller släpvagn) och fordonsregistreringsnummer
(k) Dina beställningar/inköpslistor i terminal- och fartygsbutiker
(l) Bokningshistorik
(m) Utnyttjade kampanjkoder och säkerhetskoder (som används för att verifiera kampanjkoder)
(n) Säljansvarig (marknaden där du bokar en resa eller utnyttjar våra Tjänster)
(o) Nationalitet
(p) Uppgifter om pass eller ID-dokument
(q) Gästlista (bokningskund och medresenärer)
(r) Ditt husdjurs ID-nummer
(s) Information om vem som säger sig vara förälder till en minderårig
(t) Datum för avstängning (om en passagerare bryter mot säkerhetsregler ombord)
(u) Uppgifter om funktionshinder (i den utsträckning som vi underrättats om du behöver hjälp, har nedsatt hörsel eller syn, eller behöver medicin eller rullstol)
(v) Platsinformation baserad på din IP-adress
(w) Webbläsarinformation (webbläsarversion)
(x) Medlemsnummer i medlemsklubb
(y) Svar på kundnöjdhetsenkäter i den mån du lämnat sådana (namn, telefonnummer och e-post)
(z) Din arbetsgivare och befattning (för affärsresenärer)
4. Varifrån får vi dina personuppgifter? Stena Line inhämtar personuppgifter direkt från dig när du bokar resa eller logi, gör någon reservation eller något inköp eller på något annat sätt utnyttjar våra Tjänster (genom att besöka vår Webbplats eller kontakta oss).
Stena Line inhämtar också personuppgifter från resebyråer som du har instruerat att lämna dina personuppgifter till oss. Uppgifterna lagras i det land där resebyrån lagrar personuppgifter.
5. Vad händer om du inte lämnar dina personuppgifter till oss? Om du vill boka en resa via våra Tjänster måste du lämna personuppgifter om dig själv till oss enligt vad som anges ovan i avsnitt 3(a)–(n). Om du inte lämnar ut dessa personuppgifter kan vi inte uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser mot dig, och du kan därför inte boka några resor via våra Tjänster.
6. I vilka syften behandlar vi dina personuppgifter och vad är den juridiska grunden för dessa behandlingsaktiviteter?Stena Line behandlar dina personuppgifter i de syften som anges nedan. Vi måste ha en juridisk grund för varje syfte. En juridisk grund kan till exempel vara (i) att vi har ditt samtycke till den aktuella behandlingsaktiviteten, (ii) att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja ett avtal som vi ingått med dig, eller (iii) att Stena Line eller en tredje part har ett legitimt intresse av att behandla personuppgifterna, som inte åsidosätts av ditt intresse av att personuppgifterna inte behandlas. Under varje syfte nedan anges den juridiska grund som Stena Line förlitar sig på.
Om ditt samtycke anges som juridisk grund för ett syfte som anges nedan, får vi inte behandla dina personuppgifter i detta syfte utan att först inhämta ditt samtycke. Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst, via länkar för aktivt bortval (opt-out) i e-postmeddelanden eller i inställningarna i sektionen My Pages på vår webbplats. Det ändrar dock inte lagenlig status för samtyckesbaserad behandling som skedde innan samtycket drogs tillbaka.

(a) Tillhandahålla resor, logi och avtalade Tjänster

Stena Line använder namn, födelsedatum, åldersgrupp, kön, kontaktuppgifter, betalningsuppgifter, antal medföljande barn, bokningsreferensnummer, resplan, fordonsinformation, beställnings-/inköpslistor i terminal- och fartygsbutiker, bokningshistorik, utnyttjade kampanjkoder och säkerhetskoder samt säljansvarig, i syfte att administrera och tillhandahålla dina bokade resor, logi, eventuella förbeställningar och Tjänster i enlighet med resevillkoren och transportvillkoren. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på våra skyldigheter mot dig enligt avtal.

(b) Tillhandahålla våra Tjänster

Stena Line använder namn och kontaktuppgifter för att kommunicera med dig när du använder våra Tjänster. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på vårt legitima intresse.

(c) Administration

Stena Line använder gästlistor för att administrera återbetalningar, försäkringsärenden och kundklagomål gällande dina bokningar. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på vårt legitima intresse.

(d) Efterleva lagkrav

Stena Line behandlar:

information om funktionshinder du lämnar till oss, i syfte att ordna med eventuell assistans som behövs under resan enligt EU-förordning 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar
dina betalningsuppgifter i syfte att spara betalningsuppgifter, namn, medlemsnummer i Medlemsklubb och kontaktuppgifter enligt svensk Bokföringslag (1999:1078)) och/eller förordningar som gäller på den aktuella lokala marknaden
namn, kön, åldersgrupp och information om funktionshinder (i den utsträckning du lämnar sådan information till oss) i syfte att upprätta passagerarlistor i enlighet med direktiv 1998/41/EG gällande registrering av passagerare
namn, kön, födelsedatum, åldersgrupp, nationalitet och pass- eller ID-uppgifter, i syfte att upprätthålla passagerarlistor och göra ID-kontroller i enlighet med den svenska Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) och/eller lagar och förordningar som gäller på den aktuella lokala marknaden
i tillämpliga fall: namn, födelsedatum och pass- eller ID-uppgifter, i den utsträckning som denna information finns med på spärrlistor över passagerare som vi får från polismyndigheter. Vi använder listorna för att hindra spärrade passagerare från att resa med Stena Line, detta för att efterleva lagar och förordningar som gäller vid varje tidpunkt.

Denna behandling av dina personuppgifter baseras på våra lagstadgade skyldigheter.

(e) Assistera funktionshindrade passagerare

Stena Line behandlar information om funktionshinder som du lämnar till oss för att kunna tillhandahålla eventuell assistans som behövs i samband med bokade resor, logi och våra Tjänster. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på ditt uttryckliga samtycke.

(f) Förbättra våra Tjänster

Vi använder namn, kontaktuppgifter, webbplatsinformation baserat på din IP-adress, webbläsarinformation, bokningsreferensnummer och resplan för att inhämta statistik om hur du använder våra Tjänster, i syfte att förbättra våra Tjänster genom att åtgärda programfel, snabbt och enkelt identifiera och lösa problem med Webbplatskonvertering, ändra gränssnittet så att du snabbt hittar den information du söker eller framhäva relevanta erbjudanden på Webbplatsen. Det gör vi genom att genomföra kundnöjdhetsenkäter och marknadsresearch eller genom att analysera din användning av Tjänsterna. Personuppgifter som vi använder för att förbättra våra Tjänster är aggregerade så långt möjligt. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på vårt legitima intresse.

(g) Hindra missbruk av Tjänster

Ditt namn, din adress och din IP-adress kan (enligt vad som är relevant i varje specifikt fall) användas för att vi ska kunna hindra missbruk och kreditkortsbedrägerier. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på vårt legitima intresse.

(h) Hindra avstängda personer från att boka resor

Stena Line sparar avstängningsdatum, namn, födelsedatum (personnummer för svenska medborgare) och bokningsreferensnummer för passagerare som har brutit mot våra säkerhetsregler ombord, så att vi kan hindra dessa personer från att boka resor. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på vårt legitima intresse.

(i) Lämna erbjudanden, rabatter och uppgraderingar baserat på dina inköp

Vi använder namn, kontaktuppgifter och resplan för att lämna erbjudanden, rabatter och uppgraderingar till dig baserat på dina inköp. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på vårt legitima intresse.

(j) Direktmarknadsföring

Vi använder namn, kontaktuppgifter, resplan och bokningshistorik, i den utsträckning du har lämnat dessa personuppgifter till oss vid användning av våra Tjänster, för att skicka nyhetsbrev, erbjudanden, relevant information om våra Tjänster och påminnelser om bokningar som inletts men inte slutförts. Vi skickar dessa till dig via post, textmeddelande, e-post och andra former av elektronisk kommunikation. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på vårt legitima intresse.

Du har rätt att när som helst välja bort direktmarknadsföring enligt beskrivningen i avsnitt 6 (i)–(j). Om du gör det kommer Stena Line inte längre att skicka sådan direktmarknadsföring till dig.

(k) Hantera kundklagomål samt försvara och/eller etablera juridiska anspråk

Vi använder personuppgifter endast i den mån som det är relevant i varje specifikt fall för att hantera kundklagomål samt försvara och/eller etablera juridiska anspråk. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på vårt legitima intresse.

(l) Bevisa efterlevnad av lagkrav

Stena Line sparar dokumentation av pass- och ID-uppgifter samt information om vem som säger sig vara förälder till en minderårig vid ID-kontroller, i syfte att kunna visa för tillämpliga myndigheter att vi följer kraven på ID-kontroller i den svenska Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) och/eller lagar och förordningar som gäller på den aktuella lokala marknaden Denna behandling av dina personuppgifter baseras på vårt legitima intresse.

7. Vem delar vi dina personuppgifter med? För att kunna uppfylla de syften som anges ovan, kan Stena Line dela dina personuppgifter med följande mottagare:

(a) Stena AB (publ)
(b) Stena Rederi AB
(c) Stena Line Travel Group AB
(d) Externa betalningsadministratörer
(e) Stena Line Ltd.
(f) Stena Line Irish Sea Ferries Ltd.
(g) Stena Line BV
(h) Stena Line GmbH & Co. KG
(i) Stena Line Danmark A/S
(j) Stena Line Norge AS
(k) Stena Line Polska Sp.z o.o
(l) UAB Stena Line
(m) SIA Stena Line
(n) Retail & Food Services in Sweden AB
(o) Andra rederier, bussföretag, turistguider, enheter som tillhandahåller logitjänster och andra underleverantörer (där detta behövs för att tillhandahålla din bokade resa)
(p) Polis, tull och andra myndigheter
(q) Försäkringsbolag (t.ex.. Allianz, Axa)
(r) Scandinfo (i syfte att genomföra kundnöjdhetsenkäter)
(s) Våra externa callcenter: Moranti i Danmark, Sverige och Norge, samt Transcom i Tyskland och Litauen
(t) Våra externa incheckningsteam: Sartori & Berger; Port of Kiel
(u) Plattformar för reklam och omdirigering som Google Adwords, Youtube och Facebook
(v) Tjänsteleverantörer som vi anlitar för att kunna tillhandahålla tjänster, till exempel webbvärdföretag, utskicksföretag, analysföretag, IT-leverantörer, evenemangsvärdar med mera
8. Överför vi dina personuppgifter utanför EU/EES-området? Stena Line kan överföra några av dina personuppgifter till de länder som anges nedan och som ligger utanför EU/EES-området. I de fall som EU-kommissionen inte har fastslagit att något land nedan säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter, lämnar vi en beskrivning av de skyddsåtgärder vi vidtar eller den juridiska grund vi förlitar oss på för att se till att överföringen av dina personuppgifter sker i enlighet med EU:s dataskyddslagar.

Land                           Skyddsåtgärd

USA       Överenskommelsen Privacy Shield mellan EU och USA
Du är välkommen att kontakta vårt uppgiftsskyddsombud om du vill ha en kopia av ovanstående skyddsåtgärd. Kontaktuppgifterna finns i avsnitt 11 i denna integritetspolicy.

9. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Syfte Typ av personuppgifter Lagringsperiod
Lämna erbjudanden, rabatter och uppgraderingar baserat på dina inköp Namn, kontaktuppgifter, resplan och bokningshistorik Upp till två år efter att kundrelationen avslutats
Förbättra våra Tjänster Platsinformation baserad på din IP-adress och webbläsarinformation Under 26 månader efter att du har utnyttjat våra Tjänster
Direktmarknadsföring E-postadress, säljansvarig, namn och tidigare resmål Så länge du abonnerar på vårt nyhetsbrev
Tillhandahålla resor, logi och avtalade tjänster Namn, födelsedatum, åldersgrupp, kön, kontaktuppgifter, betalningsuppgifter, antal medföljande barn, bokningsreferensnummer, resplan, fordonsinformation, ditt husdjurs ID-nummer, beställningar och inköpslistor i våra terminal- och fartygsbutiker, säljansvarig, utnyttjade kampanjkoder och säkerhetskoder Upp till 14 månader efter avslutad resa
Bevisa efterlevnad av lagkrav Pass- och ID-uppgifter samt information om vem som säger sig vara förälder till en minderårig Under tre månader för att vi ska kunna visa för tillämpliga myndigheter att vi följer den svenska Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) och/eller lagar och förordningar som gäller på den aktuella lokala marknaden
Efterleva lagkrav Namn, födelsedatum samt pass- eller ID-uppgifter (för spärrade passagerare) Upp till sex månader efter att en spärrlista över passagerare har ersatts av en uppdaterad version från polismyndigheterna.
Hindra avstängda personer från att boka resor Namn, avstängningsdatum, födelsedatum (personnummer för svenska medborgare) och bokningsreferensnummer Upp till två år efter avstängning
Administration Gästlista Upp till sex månader efter avslutad resa
Efterleva lagkrav Information om funktionshinder En månad efter avslutad resa, för att vi ska kunna tillhandahålla nödvändig assistans i samband med bokade resor, logi och eventuella beställningar/inköp enligt våra avtalsförpliktelser mot dig och EU-förordning 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar
Efterleva lagkrav Betalningsuppgifter, kontaktuppgifter, bokningsreferensnummer, resplan och fordonsinformation samt medlemsnummer i Medlemsklubb Upp till tio år i enlighet med svensk Bokföringslag (1999:1078) och/eller förordningar som gäller på den aktuella lokala marknaden
Efterleva lagkrav Namn, kön, födelsedatum, åldersgrupp, nationalitet och information om funktionshinder Tills fartyget når sin destination och sedan i ytterligare 24 timmar, i enlighet med den svenska Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) och/eller lagar som gäller på den aktuella lokala marknaden samt direktiv 1998/41/EG gällande registrering av passagerare
Hantera kundklagomål samt försvara och/eller etablera juridiska anspråk Endast relevanta personuppgifter Så länge som dina personuppgifter rimligen behövs för att Stena Line ska kunna hantera kundklagomål och/eller försvara och/eller etablera juridiska anspråk (normalt så länge som den relevanta juridiska preskriptionstiden)
Hantera kundklagomål De personuppgifter som du har tillhandahållit i din:
– påbörjade men ej slutförda bokning, eller
– slutförda men ej betalade bokning.

Upp till en månad efter att vi tillhandahölls med personuppgifterna.
10. Vilka rättigheter har du? Nedan sammanfattas dina rättigheter enligt EU:s dataskyddslag. Det kostar inget att utöva dessa rättigheter, och du kan göra det genom att skicka ett e-postmeddelande eller brev till adresserna som anges i slutet av det här dokumentet. Du kan även använda kontaktformuläret på webbplatsen.
När du får e-post angående en reservation du har gjort via våra Tjänster, innehåller den en länk till reservationen så att du kan uppdatera denna. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor gällande dina rättigheter (se kontaktuppgifterna i slutet av dokumentet).Stena Line gör alltid en bedömning av om en begäran att utöva dessa rättigheter är giltig. Alla rättigheter som anges nedan är inte absoluta. Undantag kan förekomma.Förutom rättigheterna som anges nedan har du alltid rätt att lämna klagomål på Stena Lines behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet.

(a) Rätt till åtkomst. Du har rätt att på begäran få en kopia av dina personuppgifter som Stena Line behandlar, och även att få tilläggsinformation om Stena Lines behandling av dina personuppgifter.
(b) Rätt till korrigering. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga eller ofullständiga.
(c) Rätt till radering. Du har rätt att begära att Stena Line raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål under någon av följande omständigheter:

Personuppgifterna behövs inte längre i det syfte för vilket de ursprungligen inhämtades eller på annat sätt behandlades
Du återtar ditt samtycke till en behandlingsaktivitet som det inte finns någon annan juridisk grund för
Du gör en giltig invändning mot behandlingen av dina personuppgifter
Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt
Personuppgifterna måste raderas för uppfyllande av ett lagkrav
(d) Rätt att begränsa behandling. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under någon av följande omständigheter:

Personuppgifternas riktighet är under utredning
Behandlingen är olaglig eller behövs inte längre för sina syften, men du motsätter dig radering av dina personuppgifter och begär begränsning i stället
Stena Line behöver inte längre personuppgifterna, men du behöver personuppgifterna för att etablera, utöva eller försvara något juridiskt anspråk
Du har motsatt dig behandlingen av dina personuppgifter och din invändning är under utredning
(e) Rätt till flytt av uppgifter. Under vissa omständigheter har du rätt att motta de personuppgifter om dig som du har lämnat till Stena Line i syfte att överföra dem till en annan tjänsteleverantör, om behandlingen av personuppgifterna baseras på ditt samtycke eller fullgörandet av ett avtal.
(f) Allmän rätt till invändning. Du har en allmän rätt att när som helst motsätta dig sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på Stena Lines legitima intressen. Vi måste då visa att vi har tvingande juridiska skäl för behandlingen eller att vi behöver personuppgifterna för att etablera, utöva eller försvara juridiska anspråk.
(g) Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Stena Line får då inte längre behandla dina personuppgifter i detta syfte.
11. Hur kan du kontakta oss?Du kan kontakta oss via följande kommunikationskanaler:
Huvudkontor:
Adress: Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Göteborg
Telefon: 0770-57 57 00
E-post: info.se@stenaline.com
Obs! Vi har utsett ett Dataskyddsombud, DPO (Data Protection Officer), som du kan kontakta om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Välkommen att kontakta vårt uppgiftsskyddsombud Wiebke Jensen på dpo@stenaline.com.

 

Boka