Tävlingsvillkor

Arrangören av denna tävling är Stena Line Scandinavia AB. Genom att delta i denna tävling accepterar du dessa tävlingsvillkor.
Tävlingsperiod: 13/1 till 13/3 2020. Tävlingen avslutas kl 14.00!

För att delta i tävlingen skall du vara bosatt och gå i årskurs 4 – 6 i en skola i Sverige.

När du deltar i tävlingen, deltar du genom att skriva in din historia i vårt formulär.

Deltagandet är gratis och du kan delta så många gånger du vill, dock måste man ha målsmans godkännande för att delta i tävlingen och för att följa med på resan som ingår i vinsten.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Stena Line är inte ansvarig för tävlingsdeltagarens möjlighet att delta i tävlingen eller om deltagandet begränsas av någon anledning som ligger utanför Stena Lines rimliga kontroll, inbegripet utan begränsning: problem eller annan teknisk funktionsoduglighet hos internetoperatör eller dennes datatrafik, problem med postgång eller e-post vilket gör att deltagares bidrag inte kommer fram till Stena Line, ofullständig eller felaktig information om deltagarens kontaktuppgifter eller annat, förändringar i lagstiftning som påverkar tävlingsupplägg och genomförande, myndighetsbeslut, krigssituation, naturkatastrof eller annan liknande händelse.

Genom att delta i tävlingen godkänner målsman att Stena Line använder dina kontaktuppgifter [och att ditt namn och tävlingsbidrag används i marknadsföring i samband med tävlingen].

Om Stena Line inte, efter rimliga ansträngningar, har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren, eller om vinnaren inte uppfyller kraven för att delta i tävlingen, utses (om möjligt) en ny vinnare. Deltagarens målsman ansvarar själv för att de uppgifter deltagaren lämnat är korrekta.

Stena Line ansvarar inte för några extra kostnader runt vinsten (om inte annat anges).

Vinsten kan inte överlåtas eller ändras vad avser innehåll eller omfattning.

Stena Line ansvarar inte för eventuella tryckfel eller liknande i samband med tävlingen. Vidare ansvarar Stena Line inte för direkta, indirekta eller oavsiktliga förluster till följd av din användning av Stena Lines webbsida.

Stena Line ansvarar för att de personuppgifter som samlas in till följd av tävlingen behandlas enligt lagen om personuppgifter (PUL). Personuppgifterna kommer att användas för att administrera tävlingen.

Stena Line är personuppgiftsansvarig för den personliga information som samlas in. Vi säljer inte personlig information vidare till andra företag.

Hur utses vinnaren?

20 bidrag väljs ut enligt följande kriterier: De 17 bidragen som fått flest röster i omröstningen, plus tre stycken ”wild cards”. Bland dessa 20 avgör vår jury vilket av bidragen som vinner. Juryn består av representanter från Stena Line och The Reef Hotel & Resort,

Vinnaren meddelas i april 2020, då bidraget också offentliggörs på vår sida www.thereef.se/tavling och resan med klassen sker under maj 2020.